پاورپوینت ساخت یاتاقان های لغزشی

پاورپوینت ساخت یاتاقان های لغزشی

پاورپوینت ساخت یاتاقان های لغزشی

پاورپوینت جامع ساخت یاتاقان های لغزشی

کاملا حرفه ای 

در46صفحه 

بخش اول: آشنايي با ياتاقانها َشامل 7فصل

طبقه بندی ياتاقانها

انواع ياتاقانها

قابليتهای مورد انتظار از جنس ياتاقان لغزشي

انواع ياتاقانها از لحاظ جنس

بخش دوم:روش‌هاي  توليد يا‌تا‌‌قا‌‌نها  و مشاوره فني

تولید انواع یاتاقان ها

تعريف متالورژي پودر

ماشينآلات مورد استفاده

مشاوره فنی جهت ساخت یاتاقان های لغزشی

روشهاي توليد ياتاقانها

فصل آخر : بررسي اقتصادي و بيلان مالي

ويژگيهاي روش متالورژي پودر